Semyonov Archives 1950-1960

Matryoshka Polka-dot 5 pieces

  • ¥ 3,850

Keyholder Polka-dot

  • ¥ 825